WijkG1000Kruiskamp

Feiten en cijfers

Datum: 15 oktober 2014 – 17 januari 2015
Deelnemers: 103 (eerste avond, daarna gemiddeld 30)
Uitnodiging: 2000 gelote burgers, werving werkgevers, vrijdenkers, raadsleden en ambtenaren
Loting: 2000 burgers geloot uit basis administratie gemeente
Leeftijd tussen:
Initiatief: Burgers
Kernteam: 10 burgers
Financiering: Gemeente Amersfoort
Methodiek: Eerste avond stadscafe, daarna drie avonden dromen, denken, doen, eindconferentie van 1 avond en 1 dag slotconferentie
Agenda: Geen agenda tevoren vastgesteld
Werkvorm: Dialoog, inspiratie caroussel
Vervolg: Er heeft zich een groep Thuis in Kruiskamp gevormd
Terugkoppeling: Initiatieven zijn ontplooit als Kruiskampcafé, ontmoetingstafel in de wijk en ProefKruiskamp

De voorstellen