All Articles (14)

Een G1000 kent verschillende deelnemersgroepen: Burgers (600), werkgevers (100), politici/bestuurders/ambtenaren (100), tafelsecretarissen (100) en een door de lokale organisatie zelf te bepalen categorie. De laatsten kunnen bijvoorbeeld…

Lokale initiatiefnemers die een samenwerkingsovereenkomst hebben met G1000.nu krijgen toegang tot een scala aan documenten die behulpzaam kunnen zijn bij het organiseren van een G1000. Heb je toegang dan kun je het draaiboek vinden op:…

De G1000 wordt georganiseerd en uitgevoerd door Burgers op vrijwillige basis. De kosten betreffen de aankleding van de zaal, drukwerk, techniek en catering. Dat dat voor 1000 mensen in de papieren kan lopen hoeft niet te verbazen. Toch is het in…

Deelnemen aan de G1000 kan niet zomaar: om alle burgers een gelijke kans te geven wordt er geloot. Er zijn twee rondes. In de eerste ronde worden 10.000 inwoners geloot. Bij meer dan 600 aanmeldingen volgt er een tweede loting. Zo is er een…

Om (de schijn) te voorkomen dat een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te legitimeren kan een G1000 alleen worden geïnitieerd door burgers. Alleen op deze manier kunnen burgers weer eigenaar en bepaler worden van…

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een…

De gemeenschap formuleert bij een G1000 expliciet wat ze gemeenschappelijk heeft. Inwoners worden niet alleen aangesproken op de plichten die de participatiesamenleving hen oplegt, maar krijgen ook de daarbij…

Een G1000 biedt leden van de hele gemeenschap de gelegenheid om met elkaar in dialoog datgene te bespreken wat zij belangrijk achten voor de gemeenschap. Aan het eind van de bijeenkomst zijn voorstellen en statements…