Pilot: 2015 5 x G1000

In 2015 wil het platform graag 5 lokale G1000 initiatieven ondersteunen. Daarbij gaan we uit van een aantal basis principes die in overeenstemming zijn met de waarden waar een G1000 voor staat.

Die waarden komen alleen tot hun recht als er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dat die je door de volgende principes in acht te houden bij het organiseren van een G1000:

Kenmerken van een G1000

Kenmerken van een G1000 die op basis van deze pijlers is georganiseerd zijn:

1. Het hele systeem is in de vorm van haar belangrijkste actoren in de zaal aanwezig. Omdat dialoog geen zin heeft als er buiten de zaal een debat volgt met groepen die zich geen eigenaar van het resultaat voelen. Het gaat daarbij om de volgende groepen

Burgersdragers van de gemeenschap - zij worden geloot uit de gemeentelijke basisadministratie en zijn allen kiesgerechtigde burgers van de gemeenschap

Werkgevers - de organisatoren van de hulpbronnen van de gemeenschap – zij worden geloot uit het handelsregister

Overheid als in politici en ambtenaren – de hoeders van de gemeenschap - deelnemende ambtenaren worden geloot uit het totale bestand van ambtenaren, alle politici worden uitgenodigd om deel te nemen

Vrijdenkers die in staat zijn institutionele ‘logica’ te doorbreken en daarmee vensters te openen op andere werkelijkheden

Secretarissen, die het besprokene vastleggen in een rapportage of een presentatie

2. Deelnemers worden persoonlijk en op naam uitgenodigd om deel te nemen

Deelnemers aan een G1000 bepalen zelf aan het begin van de G1000 met elkaar de agenda van thema’s die zij willen bespreken en uitwerken

3. Deelnemers kiezen zelf aan welk van de gekozen thema’s zij willen werken

4. Deelnemers maken uit de gepresenteerde voorstellen, ideeën en issues zelf een keuze van de voorstellen welke zij het meest de moeite waard of aan de orde vinden voor de eigen gemeenschap

5. Gedurende het proces van selectie is het voor alle deelnemers glashelder hoe keuzes voor het vervolg tot stand komen.

6. Deelnemers voelen zich gedurende de G1000 voortdurend veilig en vrij om zichzelf uit te drukken en om de eigen keuze te maken

Deze kenmerken zijn van belang om de waarden van een G1000 te borgen en er voor te zorgen dat deelnemers zelf met de uitwerking en realisatie van de voorstellen aan de slag gaan en dit niet a priori uitbesteden aan een ander. De deelnemers gedragen zich als eigenaar.