Nieuws

WijkG1000Kruiskamp afgerond

De slotconferentie van de WijKG1000Kruiskamp heeft na vijf avonden en een zaterdag een gezamenlijke missie en vijf werkgroepen opgeleverd. De komende maand wordt een rechtsvorm bepaald waaronder de deelnemers verder gaan. Gedacht wordt aan een coöperatievorm. Activiteiten die, inmiddels al, worden voorbereid zijn een groot wijkfeest onder de titel Proef Kruiskamp, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en genieten van de vele culturele smaken die de wijk te bieden heeft op het gebied van eten en drinken. Er komt een maandelijkse ontmoetingstafel die door de wijk reist. Bewoners en passanten kunnen aan die tafel een goed gesprek voeren over de buurt, waarbij de kinderen kunnen deelnemen aan spelletjes. In gebouw De Witte Vlinder van het bewonersbedrijf Kruiskamp Onderneemt! komt een maandelijks ideeën café om onderwerpen die in de wijk spelen verder uit te diepen. Een groep gaat de veiligheid in de wijk verder onder de loep nemen: "waar zijn onveilige plekken en wat moet er gebeuren om daar wat aan te doen en hoe kan dat geregeld worden". Er zijn nog veel meer plannen. Zie onderstaande presentatie

Email me when people comment –

You need to be a member of G1000.nu to add comments!

Join G1000.nu