Nieuws

Wijkcafé G1000 Kruiskamp op 15-10

Op 15 oktober vindt de eerste bijeenkomst van de WijkG1000 Kruiskamp plaats: het Wijkcafé.

In het Vakcollege aan de Hooglandseweg Noord spreken wijkbewoners met elkaar over zaken die hen bezighouden, en met politici, wijkwerkers, werkgevers en creatieve denkers die bij de wijk betroken zijn. Na het wijkcafé volgen nog 4 bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen waar mensen verder aan willen werken, wat of wie ze daarbij nodig hebben en hoe ze dat kunnen organiseren. 

Belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid: mensen vragen andere bewoners, bedrijven en gemeente om samen zaken aan te pakken. De bedoeling is daarnaast om verbindingen te leggen met bestaande initiatieven in de wijk.

De organisatie hoopt dat door deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen burgers, gemeente en bedrijfsleven verbindingen tot stand komen die langer mee gaan dan de periode dat de WijkG1000Kruiskamp loopt.

De wijk Kruiskamp is de eerste waar een WijkG1000 wordt georganiseerd. Vanuit andere wijken van de stad zullen waarnemers aanwezig zijn om mee te kijken, met de bedoeling om ook een WijkG1000 in hun wijk te organiseren.

Meer informatie: www.wijkg1000kruiskamp.nl of mail naar wijkG1000kruiskamp@gmail.com. 

VOLG ONS op Twitter: @g1000kruiskamp of facebook.com/wijkg1000kruiskamp

Email me when people comment –

You need to be a member of G1000.nu to add comments!

Join G1000.nu