Nieuws

Het CDA staat niet bepaald bekend als een partij waar bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda staat. Toch was het uitgerekend deze partij die zaterdag 10 september in een fabriekshal in Amsterdam-Noord duizend leden liet meedenken over het verkiezingsprogramma, tijdens de CDA1000.

Afgelopen zaterdag bezocht ik als CDA-lid (ik zal maar direct kleur bekennen) de CDA1000. Eigenlijk was het de bedoeling dat iedere lokale afdeling twee leden afvaardigde, maar ik had het geluk dat er nog plekken over waren. Die 1000 werd overigens (naar schatting) behaald! En de organisatie had bovendien een gouden ingreep toegepast: raadsleden en bestuursleden waren in eerste instantie niet uitgenodigd. Goed, in de laatste fase hadden ze zich alsnog kunnen aanmelden, maar zelden heb ik bij een CDA-bijeenkomst zoveel mensen horen zeggen dat ze ‘gewoon’ lid zijn.

Het idee van de CDA1000 was als volgt: leden gingen rondom een aantal vooraf vastgestelde thema’s in gesprek over welke problemen zij in de maatschappij ervaren, en welke oplossing daarvoor nodig zou zijn. Iedere tafel kwam met een eigen probleem en oplossing – bondig geformuleerd – waar alle aanwezige leden aan het eind van de dag op konden stemmen via een app. De vijftien voorstellen met de meeste stemmen worden opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.

Maar toch, kan dat goed gaan, een behoudende bestuurderspartij die ineens de eigen leden zo massaal invloed laat uitoefenen op het verkiezingsprogramma? In de aanloop naar de CDA1000 had ik de klassieke politieke reflexen al langs zien komen. Zo was mij nog vanuit de lokale (stadse) afdeling op het hart gedrukt te voorkomen dat er provinciale hobby’s in het programma komen. Een overbodige waarschuwing: aan tafel bij de CDA1000 ging het niet over particuliere belangen, maar vonden deelnemers elkaar in gemeenschappelijke problemen en uitdagingen, en gezamenlijke oplossingen. En zelden was de sfeer zo energiek, optimistisch en betrokken bij een CDA-evenement!

Uiteraard kunnen er ook wat kritische kanttekeningen geplaatst worden bij de CDA1000. Zo waren de vijf overkoepelende thema’s van tevoren al vastgesteld door een aantal visiegroepen binnen het CDA. Een echt open agenda was er dus niet. Anderzijds weerhield dat de aanwezigen er niet van met hun eigen thema’s te komen. Bij de themagroep ‘Familie & Gezin’ kwam ook onderwijs aan bod, en bij ‘Eerlijke Economie’ werden ook de nodige voorstellen met betrekking tot klimaat en energie geagendeerd.

Een tweede kritische opmerking betreft de transparantie. De vijftien voorstellen met de meeste stemmen werden pas de maandag na de CDA1000 gepresenteerd. Daarbij waren overlappende voorstellen samengevoegd en geredigeerd. Dit had echter wel als resultaat dat – naar mijn gevoel – de scherpte van de voorstellen af was, en het allemaal wel weer verdacht goed in het klassieke CDA-verhaal past. Nu is dat ook weer niet helemaal vreemd, het waren per slot van rekening toch duizend CDA’ers die bij elkaar zaten. Maar wil het CDA echt radicaal het roer omgooien, en het beleid van onderop vormgeven, dan is dit punt zeker voor verbetering vatbaar. Van echt ‘meeschrijven’ is nog geen sprake.

Vanuit het deliberatieve ideaal is er nog het nodige aan te merken op de CDA1000. Maar hoe dan ook heeft het CDA een eerste stap gezet naar interne democratische vernieuwing. Die beweging is zeer toe te juichen. En wie weet, durft de partij na de unaniem positieve reactie volgende keer een stap verder te gaan. De eerste suggesties voor vergelijkbare lokale initiatieven heb ik al gehoord. Ik kijk al uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018…

Zie ook de verslagen van de Volkskrant en NRC.

Email me when people comment –

Johannes ten Hoor studeerde communicatie- en informatiewetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Utrecht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn studie deed hij vanuit diverse invalshoeken onderzoek naar deliberatie en deliberatieve democratie.

You need to be a member of G1000.nu to add comments!

Join G1000.nu