Nieuws

Beeldverslag met resultaten M200 gepubliceerd

Bijdrage: Klasien Horstman

10 februari werd de M200 glossy aangeboden aan de gemeenteraad Maastricht en vond een eerste gesprek plaats tussen Maastrichtse deelnemers aan de burgertop M200 en de gemeenteraad. Woordvoerders van alle fracties, waarvan sommigen als waarnemer op de top waren geweest, waren vol lof over dit initiatief en vinden ook dat ze de uitkomsten serieus moeten nemen in gemeentelijk beleid. In een vervolg gesprek zal verkend worden hoe dat kan. Daarnaast komen deelnemers aan de top en vrijwilligers in maart weer bijeen om te kijken hoe het proces van democratische vernieuwing in Maastricht kan worden voortgezet. Download het beeldverslag hier: M200: Van stemmen naar spreken

Aanbieding van het rapport aan de gemeenteraad Maastricht

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of G1000.nu to add comments!

Join G1000.nu