G1000 gun je iedereen

Het is onze droom dat in alle gemeentes van Nederland regelmatig, bijv. 1 x per 2 jaar, een bijeenkomst van 1000 gelote burgers, werkgevers, ambtenaren, politici en vrijdenkers plaats vindt. Een groep burgers en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, die met elkaar op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor de eigen gemeente. Met uitspraken die door de gemeenteraad overgenomen en uitgewerkt worden. En die door de deelnemers zelf opgepakt en uitgevoerd worden in concrete projecten en voorstellen. Met als resultaat een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun gemeenschap. Een G1000, die een vaste aanvulling vormt op het huidige democratische bestel.

Om die droom te verwezenlijken hebben we de Stichting G1000.nu opgericht met als doel ruimte te maken voor de dialoog in het bestaande democratische bestel. De stichting wil dat doen dmv de volgende activiteiten:

  1. het  (helpen) organiseren van 5 G1000-en in 2015 en 10 G1000-en in 2016, op wijkniveau, op gemeentelijk niveau en op regionaal niveau
  2. het ondersteunen en faciliteren van lokale initiatiefnemers daarbij
  3. faciliteren van het Platform G1000.nu als virtuele en fysieke uitwisselings- en ontmoetingsplaats voor iedereen in Nederland met interesse in een G1000
  4. het verzamelen en beheren van kennis en ervaringen met een G1000 o.a. in de vorm van het in stand houden van een onderzoekspanel van deelnemers en betrokkenen bij een G1000
  5. het stimuleren van onderzoek aan en actief delen van de resultaten
  6. door ontwikkelen van het instrument G1000

 De Stichting kan beschikken over een productieteam van professionals met ervaring met het organiseren van een G1000 op een manier die aansluit bij deze pijlers en met een passie voor dialoog.

De stichting wordt gesteund door een aantal ambassadeurs. Verder heeft zij werk gemaakt van het actief aan zich binden van een klankbordgroep van vertegenwoordigers van het lokaal bestuur. En verschillende partners hebben zich geïnteresseerd getoond in de activiteiten van de stichting, waaronder wetenschappers van een 6-tal universiteiten die een partnerschap met de Stichting zijn aangegaan. Binnen 2 jaar hoopt de stichting met hulp van deze onderzoekers tot een aantal betekenisvolle publicaties over het onderwerp en een stroom aan nieuwe initiatieven te komen.

Nederland is dan een nieuw expertisecentrum rijker, waar iedereen die iets wil of wil weten over een G1000 terecht kan.